02 Projekt & Event

Kan även utföras som konsult på plats

02 Projekt & Event

Kan även utföras som konsult på plats

Eventkoordinator

Som eventkoordinator är mitt jobb att organisera och hantera olika evenemang. Jag älskar den kreativa utmaningen att skapa minnesvärda upplevelser för människor att njuta av. Genom att samarbeta med leverantörer, planera tidtabeller och hantera budgetar, ser jag till att allt flyter smidigt. Att se glädjen och tillfredsställelsen hos deltagarna när de njuter av evenemanget är det som driver mig att fortsätta skapa magiska stunder.

Varje event är unikt och jag älskar den variation och mångfald som mitt arbete ger mig. Att vara en eventkoordinator ger mig möjligheten att förverkliga människors drömmar och skapa minnesvärda ögonblick som varar för evigt.

Det här kan jag hantera för dig:
 1. Planering och budgetering:
  Utveckla en detaljerad plan för evenemanget, inklusive mål, tema, tidsschema, budget och resurser. Identifiera behoven och önskningarna från klienten eller organisationen som arrangerar evenemanget.
 2. Platsval och logistik:
  Hitta lämpliga lokaler och förhandlar kontrakt med leverantörer och underleverantörer. Hanterar bokningar, koordinerar logistik och ser till att alla nödvändiga resurser och faciliteter finns tillgängliga för evenemanget.
 3. Programplanering:
  Utformar evenemangets program och aktiviteter. Bokar talare, underhållare eller artister, planerar sessioner, workshops eller föreläsningar, och ser till att innehållet är relevant och engagerande för deltagarna.
 4. Marknadsföring och kommunikation:
  Utvecklar marknadsföringsstrategier för att locka deltagare samt sprider information om evenemanget. Skapar marknadsföringsmaterial, hanterar webbplatsen, använder sociala medier och e-postkampanjer för att marknadsföra evenemanget och kommunicera med deltagarna.
 5. Samordning av leverantörer:
  Samarbetar med olika leverantörer, såsom catering, ljud- och ljusföretag, dekoratörer och tryckerier, för att se till att alla aspekter av evenemanget är samordnade och genomförs smidigt.
 6. Budgethantering:
  Ansvarar för att hålla oss inom den tilldelade budgeten, samt att hantera kostnader effektivt. Förhandlar avtal, övervakar utgifter och håller oss uppdaterade om kostnadsändringar och ekonomiska utmaningar.
 7. Koordinering av personal och volontärer:
  Vid större evenemang kan jag även ansvara för att rekrytera, utbilda och koordinera personal och volontärer som hjälper till att genomföra evenemanget. Jag delegerar också uppgifter, övervakar arbetsflödet och säkerställer att alla har de resurser och den information de behöver.
 8. Utvärdering och rapportering:
  Utvärderar och samlar in feedback från deltagarna och från dig och företaget efter evenemanget. Sammanställer rapporter och analyserar framgångsfaktorer samt identifierar förbättringsområden för framtida evenemang.

Sammanfattningsvis är en eventplanerare ansvarig för att planera, organisera och genomföra evenemang på ett framgångsrikt och effektivt sätt. Jag hanterar allt från planering och budgetering till logistik, marknadsföring, leverantörssamordning och personalhantering, för att skapa minnesvärda och framgångsrika evenemang.

Projektledning

Här är några sätt jag kan bidra till ditt projekt som digital projektledare:
 • Organisering och planering:
  Som VA kan jag hjälpa dig att strukturera och planera projektet. Det inkluderar att sätta upp deadlines, skapa tidslinjer, och skapa en övergripande projektplan för att säkerställa att allt går smidigt.
 • Teamhantering:
  Jag kan hantera kommunikationen och samarbetet med ditt team. Detta inkluderar att schemalägga möten, fördela uppgifter och se till att alla håller sig uppdaterade om projektets framsteg.
 • Dokumenthantering:
  Jag kan hjälpa till med att skapa och uppdatera olika projektrelaterade dokument, såsom presentationsmaterial, rapporter och budgetar.
 • Research och analys:
  Som VA kan jag genomföra forskning och samla in relevant information för projektet. Detta kan omfatta marknadsundersökningar, konkurrensanalyser och liknande.
 • Ekonomi och budget:
  Jag kan hjälpa dig med att hantera projektets ekonomi och budgetering. Det innebär att hålla koll på kostnader, följa upp fakturering och se till att projektet håller sig inom budget.
 • Tidszonsanpassning:
  Om du har teammedlemmar eller kunder från olika tidszoner kan jag hjälpa till att koordinera och planera för att effektivisera kommunikation och samarbete.
 • Rapportering och progress:
  Jag kan regelbundet rapportera om projektets framsteg och se till att alla intressenter är informerade om hur det går.
 • Riskhantering:
  Som VA kan jag också hjälpa till med att identifiera potentiella risker och problem som kan uppstå under projektets gång och arbeta med dig för att hitta lösningar och förebyggande åtgärder.
 • Effektivisering av arbetsflödet:
  Genom att använda olika verktyg och tekniker kan jag hjälpa till att automatisera och effektivisera vissa delar av projektledningen, vilket sparar tid och resurser.
Charlotte tittar på magnolian som börjat slå ut

Så här fungerar det att jobba med mig som VA:

 1. Vi kommer överens om vad jag ska göra och jag ger dig en offert.
 2. Med ett samarbetsavtal bäddar vi för trygghet och tydlighet. Du betalar mig per arbetad timme och har ingen uppsägningstid.
 3. Jag arbetar på distans och använder min egen dator , men får access till ditt företags program och foldrar som är relevanta för att kunna utföra mina arbetsuppgifter.
Rulla till toppen